نیروگاه شرکت پتروشیمی دماوند

نیروگاه شرکت پتروشیمی دماوند


اتصال برق نیروگاه شرکت دماوند انرژی عسلویه به شبکه سراسری برق کشور

شرکت دماوند انرژی عسلویه تامین کننده برق و بخار 24 شرکت پتروشیمی مستقر در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد که با طراحی و اجرای پروژه های پست 400/230 کیلو ولت ، خط و کلید خانه 400 کیلو ولت جمعاً به ارزش 40 میلیون یورو امکان توان و اتصال به شبکه سراسری و ارسال برق مازاد تولید خود را برای جبران بخش قابل توجهی از کمبود برق در شرایط فعلی فراهم نموده است.
کلیه تجهیزات بیرونی و بخش اعظم تابلوهای انتقال توسط شرکت های معتبر داخلی کشور طراحی و ساخته شده و نقش عظیمی در پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.
عملیات اجرایی اتصال به شبکه سراسری از مورخه 20/04/1400 به مدت 3 روز با هماهنگی و تمهیدات فنی لازم فی مابین شرکت دماوند انرژی عسلویه و سازمان برق منطقه ای اجرا و اتصال بین نیروگاه برق دماوند به شبکه سراسری برق کشور از طریق پست 400 کیلو ولت خط 400 کیلو ولت و کلیدخانه 400 کیلو ولت با احداث مجموعه 48 دکل مرتفع تلسکوپی و مشبک به طول 19 کیلومتر و با عبور از مناطق صعب العبور کوهستانی بر قرار است .
شایان ذکر می باشد در حال حاضر 50 مگا وات برق به شبکه سراسری در حال تزریق بوده که بنا به ضرورت و نیاز تا 100 مگا وات قابل افزایش خواهد بود.
با این اقدام مهم کلیه شرکت های مستقر در فاز 2 از نظر تامین برق قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به تامین برق مورد نیاز خود خواهند داشت.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!