آخرین اخبار

اتصال برق نیروگاه شرکت دماوند انرژی عسلویه به شبکه سراسری برق کشور

نیروگاه شرکت پتروشیمی دماوند

اتصال برق نیروگاه شرکت دماوند انرژی عسلویه به شبکه سراسری برق کشور

شرکت دماوند انرژی عسلویه تامین کننده برق و بخار 24 شرکت پتروشیمی مستقر در فاز 2 پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد که با طراحی و اجرای پروژه های پست 400/230 کیلو ولت ، خط و کلید خانه 400 کیلو ولت جمعاً به ارزش 40 میلیون یورو امکان توان و اتصال به شبکه سراسری و ارسال برق مازاد تولید خود را برای جبران بخش قابل توجهی از کمبود برق در شرایط فعلی فراهم نموده است.
کلیه تجهیزات بیرونی و بخش اعظم تابلوهای انتقال توسط شرکت های معتبر داخلی کشور طراحی و ساخته شده و نقش عظیمی در پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.
عملیات اجرایی اتصال به شبکه سراسری از مورخه 20/04/1400 به مدت 3 روز با هماهنگی و تمهیدات فنی لازم فی مابین شرکت دماوند انرژی عسلویه و سازمان برق منطقه ای اجرا و اتصال بین نیروگاه برق دماوند به شبکه سراسری برق کشور از طریق پست 400 کیلو ولت خط 400 کیلو ولت و کلیدخانه 400 کیلو ولت با احداث مجموعه 48 دکل مرتفع تلسکوپی و مشبک به طول 19 کیلومتر و با عبور از مناطق صعب العبور کوهستانی بر قرار است .
شایان ذکر می باشد در حال حاضر 50 مگا وات برق به شبکه سراسری در حال تزریق بوده که بنا به ضرورت و نیاز تا 100 مگا وات قابل افزایش خواهد بود.
با این اقدام مهم کلیه شرکت های مستقر در فاز 2 از نظر تامین برق قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به تامین برق مورد نیاز خود خواهند داشت.

 

 

 

اشتراک گذاری