فرم نظرسنجی رضایت کارکنان از مدیریت منابع انسانی

«بازخورد صبحانه قهرمانان است.»

کن بلانچارد (Ken Blanchard)

دریافت بازخورد بطور منظم و آنالیز دیدگاهها، نظرات و احساسات کارکنان نسبت به عملکرد واحدهای مختلف سازمانی، از بهترین رویکردهای ایجاد بهبود و تعالی در سازمان است. سازمانهایی که در مسیر رشد و توسعه قدم بر می‌دارند، هرگز نباید از دریافت نظرات مشتریان خود غافل شوند و لذا این فرم نظرسنجی الکترونیکی، به منظور بررسی میزان رضایت کارکنان از ارایه خدمات توسط امور منابع انسانی و پشتیبانی تهیه گردیده است.

هم اکنون که ابزارهای دریافت بازخورد به صورت اینترنتی تا این حد ساده شده است، امور منابع انسانی در دوره‌های زمانی معین از کلیه کارکنان ــ که در واقع مشتریان این امور به شمار می‌روند ــ تقاضا دارد تا با تکمیل پرسشنامه ذیل، در خصوص کیفیت خدمات ارایه شده اظهار نظر نمایند.

پر واضح است که تجزیه و تحلیل اطلاعات دریافتی، در ارایه خدمت و ارتقاء سطح کیفیت خدمت رسانی به شما عزیزان مؤثر خواهد بود.

مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی

برای ارسال درخواست ورود به سیستم الزامیست.