کارجویان

کارجوی گرامی؛

لطفاً فرم رزومه الکترونیکی ذیل را با دقت و حوصله تکمیل نموده و جهت بررسی به مدیریت منابع انسانی شرکت دماوند انرژی ارسال نمایید. کامل بودن و دقت در پاسخ به سؤالات این فرم دارای امتیاز بوده و قطعاً در انتخاب شما مؤثر خواهد بود.

پس از ارسال موفق فرم، رزومه شما در بانک اطلاعاتی مشاغل این شرکت ذخیره گردیده و در صورت نیاز مجموعه دماوند انرژی با جنابعالی تماس گرفته خواهد شد.

برای تکمیل فرم ورود به سیستم الزامیست