ثبت نام تامین کنندگان

ضمن تشکر از علاقه آن مجموعه محترم به همکاری در تامین و تدارکات شرکت، خواهشمند است فرم الکترونیکی ثبت نام تأمین کنندگان را تکمیل و ارسال نمایید. اطلاعات ارسالی به محض ارسال در اختیار مدیریت محترم شرکت قرار گرفته و پس از ارزیابی در وندور لیست قرار خواهد گرفت.

برای ارسال درخواست ورود به سیستم الزامیست