ارتباط با مدیرعامل

نظر به  ضرورت ایجاد فضا و کانال ارتباطی مناسب  و در دسترس برای بهره مندی از دیدگاه های ارزشمند همکاران گرامی، سامانه ارتباط مستقیم با مدیرعامل شرکت دماوند انرژی آماده دریافت دیدگاه و نظرات  شما می باشد.بر این اساس همکاران گرامی می‌توانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق سامانه زیر ارسال نمایند.بدیهی است مطالب مطرح شده در اسرع وقت بررسی و اقدامات لازم انجام خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت درخواست پاسخ مشخصات خود را به صورت صحیح واردکنید تا امکان تماس با شما فراهم گردد.

نظام پیشنهادات و انتقادات

"ضروری"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

پرکردن این قسمت الزامی نمی باشد
پرکردن این قسمت الزامی نمی باشد
این قسمت برای اهداف اعتبارسنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند.