تاریخچه

عملیات اجرایی شرکت پتروشیمی دماوند بعنوان یکی از طرحهای عظیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران بمنظور تامین یوتلیتیهای متمرکز فاز دوم مجتمع های پتروشیمی عسلویه شامل بخشهای ذیل از سال ۱۳۹۰ آغاز گردید:

 

  • نیروگاه برق و بخار با ظرفیت تولید ۲۰۰۰ مگاوات برق و ۱۸۹۰ تن بخار در ساعت
  • واحد های ASU با ظرفیت ۶۰۵هزار نرمال متر مکعب در ساعت تولید اکسیژن نیتروژن هوای ابزار دقیق و هوای سرویس
  • واحد شیرین سازی و تولید آبهای صنعتی با ظرفیت ۴۰۰ هزار متر مکعب در ساعت
  • حوضچه آبگیری از آب دریا با ظرفیت ۸۰ هزار متر مکعب در ساعت
  • واحدهای تصفیه پسابهای صنعتی و زباله سوز
  • واحد آفسایت فاز دو

این شرکت در پایان سال ۱۳۹۵ در راستای اجرایی نمودن اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار و در حال حاضر بعنوان بزرگترین مجتمع تأمین کننده یوتیلیتی و سرویسهای جانبی برای واحدهای فرآیندی منطقه محسوب میشود.

شرکت پتروشیمی دماوند در راستای این رسالت بزرگ نسبت به احداث زیر ساختهای لازم فاز ۲ در بخش افسایت بشرح ذیل اقدام نموده است:

 

ایستگاه گاز با ظرفیت ۳ میلیون ۲۰۰ هزار نرمال متر مکعب

پایپرک های بتنی و فلزی جهت اجرای خطوط انتقال

ایستگاههای آب آتش نشانی FFPS1 – FFPS55

پست های توزیع برقSS1 – SS5

پست های برق و خطوط انتقال ۱۳۲ و ۴۰۰ کیلو ولت

گالرهای برق رسانی کابلهای ۲۰، ۱۳۲ و ۲۳۰ کیلو ولت

و همچنین خطوط تامین کلیه نیازهای واحدهای پروسسی شامل خطوط ،بخار ،آب اکسیژن، نیتروژن هوای ابزار دقیق گاز سوخت و گازخوراک و خطوط انتقال متانول

 

نیروگاه فاز یک دماوند

واحد برق فاز یک نیروگاه دماوند

فاز اول نیروگاه دماوند در زمینی به وسعت ۱۷ هکتار با تولید برق و بخار مورد نیاز ۲۴ مجتمع پتروشیمیایی مستقر در فاز دوم منطقه انرژی اقتصادی پارس با ظرفیت نصب شده ۶۴۸ مگاوات و توان تامین ۵۴۰ مگاوات برق مورد نیاز مجتمعها از طریق ۴ دستگاه توربین ژنراتور گازی فراهم گردیده و با سرمایه گذاری ۳۰۵میلیون یورو و اشتغالی زایی برای ۳۳۱ ،نفر به بهره برداری کامل رسیده است و هم اکنون برق مورد نیاز مجتمع های مهر مروارید، کاویان، انتخاب، تخت جمشید پتروشیمی ،مرجان ،بوشهر مخازن سبز عسلویه و واحدهای آبگیر و یونیت اول واحد تفکیک هوای فشرده را تامین نموده است سرمایه گذاری مورد نیاز احداث کل نیروگاه برای ۱۲ واحد پیش بینی شده برابر یک میلیارد یورو می باشد.

همچنین با اجرای پست ۴۰۰ کلیو ولت جهت ارتباط با شبکه سراسری ۴۰۰ کیلو ولت کشوری و پست تطبیقی ۱۳۲ کیلو ولت جهت تبادل ۱۰۰ مگاوات برق با نیروگاه پتروشیمی مبین جهت ایجادد اطمینان از پایداری برق شرکت ها اقدام نموده است.

واحد بخار فاز یک نیروگاه دماوند

این نیروگاه با استفاده از توان تولیدی ۲ بویلر اصلی و ۱ بویلر کمکی باز یافت حرارتی ظرفیت تولید ۷۸۰ تن بخار در ساعت را فراهم نموده و در حال حاضر بخار مورد نیاز مجتمع های مهر ،مروارید کاویان و پتروشیمی مرجان را تأمین و همچنین نیاز مجتمعهای متانولی ، بوشهر کیمیای پارس خاورمیانه دنا ، سبلان آپادانا و سایر مجتمع های پتروشیمی از جمله هنگام و صدف را که در حال ساخت بوده و بعنوان مجتمعهای پیشتاز فاز ۲ در آینده نزدیک راه اندازی و آماده بهره برداری خواهند بود را محیا نموده است.

 

ماموریت شرکت شرکت دماوند انرژی عسلویه بر آن است تا با استعانت از ذات الهی و تکیه بر نیروی انسانی کارآمد از طریق به کارگیری مدیریت علمی فن آوری روز ارتباط اثربخش با ذینفعان، صیانت از محیط زیست و سودآوری ،پایدار خدمات جانبی مورد نیاز پتروشیمی های فاز ۲ منطقه پارس را به نحو مطلوبی ارائه نماید.

چشم انداز : ارائه مستمر و پایدار خدمات جانبی متناسب با ظرفیت قراردادی