با تشکر از شما بابت شرکت در مسابقه فرهنگی هفته وحدت
روابط عمومی شرکت دماوند انرژی