فرم ارایه پیشنهادات کارکنان

نظام پیشنهادات (Suggestion System) یکی از رویکردهای مؤثر در مدیریت نوین و از روشهای خوب درگیر کردن و مشارکت دادن کارکنان در فرایند مدیریت و تصمیم گیری است. این سیستم که از اصطلاح ژاپنی Kaizen Teian اقتباس شده است، از زیر فرایندهای کایزین یا بهبود مستمر در سازمانها بوده و همراه با سایر عوامل و تکنیکهای کایزن، نقش مؤثری را در ارتقای کیفیت و بهبود و تعالی سازمانی ایفا می‌کند.

مدیریت شرکت دماوند انرژی با اعتقاد به اینگونه رویکردهای نوین در مدیریت صنعتی از دیرباز در بومی‌سازی و انتقال مفاهیم و پیاده‌سازی آنها در کنار سازمانها بوده است. فرم آنلاین ارایه پیشنهادات کارکنان که در ذیل تولید شده و در اختیار کاربران محترم قرار می‌گیرد، یکی از فرمهای عمومی در دریافت پیشنهادات از پرسنل شرکت است که قابلیتهای اصلی مربوط به دریافت ایده‌های بهبود از کارکنان را دارد.

آنلاین بودن فرم ارایه پیشنهاد مزیت مهمی محسوب می‌شود؛ چرا که کارکنان را محدود به ساعات حضور در سازمان و استفاده از بستر اتوماسیون داخلی شرکت نساخته و برای دریافت ایده‌های ارزشمند سرمایه‌های انسانی همیشه در دسترس آنان خواهد بود. در حال حاضر این فرم بر بستر وبسایت این شرکت قرار گرفته است 

ضمن تقدیر و تشکر از مشارکت جنابعالی در نظام پیشنهادات، خواهشمند است پیشنهاد خود را در قالب فرم الکترونیکی ذیل درج نموده و جهت بررسی به دبیرخانه کمیته پیشنهادات شرکت ارسال نمایید.

پیشنهادات ارسالی در کمیته پیشنهادات بررسی گردیده و در صورت لزوم از فرد یا گروه پیشنهاد دهنده دعوت خواهد شد تا جهت ارایه توضیحات تکمیلی در خصوص پیشنهاد در جلسه کمیته حضور یابند.

ضمناً مراتب قبول یا رد پیشنهاد جنابعالی به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

برای تکمیل فرم ورود به سیستم الزامیست