فرم ارزیابی مصاحبه

ارزیاب محترم، مصاحبه کننده گرامی؛
با سلام و درود؛
به منظور مدیریت اطلاعات مصاحبه‌های استخدامی و سهولت در آرشیو و نگهداری سوابق داوطلبان جذب، خواهشمند است فرم الکترونیکی «ارزیابی مصاحبه» را تکمیل و ارسال فرمایید.

مدیریت توسعه سرمایه انسانی

برای ارسال درخواست ورود به سیستم الزامیست.