فرم سنجش میزان رضایت و کیفیت خدمات

ارزیاب محترم

با سلام و درود؛

به منظور ارایه خدمات بهتر و جلب رضایت بیشتر مشتریان، فرم الکترونیکی ذیل طراحی شده است. دریافت سریع بازخوردها، نظرات و پیشنهادات ارزشمند شما عزیزان، قطعاً ما را در ارایه خدمات بهتر یاری خواهد نمود.

لذا خواهشمند است سؤالات و گزینه‌های مندرج در این فرم الکترونیکی را بر اساس عملکرد واقعی تأمین کننده و با رعایت کامل اصل انصاف تکمیل فرمایید. اطلاعات فرم به محض ارسال بطور مستقیم به مدیریت شرکت ارسال گردیده و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.

در صورت درج ایمیل جنابعالی، نسخه‌ای از اطلاعات این فرم برای شما نیز ارسال می‌گردد.

برای تکمیل فرم ورود به سیستم الزامیست