واحد برق نیروگاه شرکت دماوند انرژی عسلویه 

فاز اول نیروگاه برق و بخار شرکت دماوند انرژی عسلویه در زمینی به وسعت ۱۷ هکتار با تولید برق و بخار مورد نیاز ۲۴ مجتمع پتروشیمیایی مستقر در فاز دوم منطقه انرژی اقتصادی پارس با ظرفیت نصب شده ۶۴۸ مگاوات و توان تامین ۵۴۰  مگاوات برق مورد نیاز مجتمع ها از طریق ۴ دستگاه توربین ژنراتور گازی فراهم گردیده و با سرمایه گذاری ۳۰۵ میلیون یورو و اشتغالی زایی برای ۳۳۱ نفر، به بهره برداری کامل رسیده است و هم اکنون برق مورد نیاز مجتمع های مهر، مروارید،کاویان،انتخاب، تخت جمشید، پتروشیمی مرجان، بوشهر، مخازن سبز عسلویه و واحد های آبگیر و یونیت اول واحد تفکیک هوای فشرده را تامین نموده است. سرمایه گذاری مورد نیاز احداث کل نیروگاه برای ۱۲ واحد پیش بینی شده برابر یک میلیارد یورو می باشد.

همچنین با اجرای پست ۴۰۰ کلیو ولت جهت ارتباط با شبکه سراسری ۴۰۰ کیلو ولت کشوری و پست تطبیقی ۱۳۲ کیلو ولت جهت تبادل ۱۰۰ مگاوات برق با نیروگاه پتروشیمی مبین جهت ایجادد اطمینان از پایداری برق شرکت ها اقدام نموده است.

واحد بخار نیروگاه شرکت دماوند انرژی عسلویه

این نیروگاه با استفاده از توان تولیدی ۲ بویلر اصلی و ۱ بویلر کمکیِ باز یافت حرارتی،  ظرفیت تولید ۷۸۰ تن بخار در ساعت را فراهم نموده و در حال حاضر بخار مورد نیاز مجتمع های شرکت پتروشیمی مهر، مروارید، کاویان و پتروشیمی مرجان را تأمین و همچنین نیاز مجتمع های متانولی ، بوشهر، کیمیای پارس خاورمیانه، دنا ، سبلان، آپادانا و سایر مجتمع های پتروشیمی از جمله هنگام و صدف را که در حال ساخت بوده و بعنوان مجتمع های پیشتاز فاز ۲ در آینده نزدیک راه اندازی و آماده بهره برداری خواهند بود را محیا نموده است.

درصد پیشرفت 73%

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print