نیروگاه برق و بخار شرکت دماوند انرژی عسلویه

پخش ویدئو
2000
مگاوات
تولید برق
1890
تن
تولید بخار

نیروگاه برق و بخار

با توجه به رسالت تامین یوتلیتی و سرویس های جانبی در فاز دوم مجتمع های پتروشیمی عسلویه، شرکت دماوند نقش اساسی و راهبردی در راه اندازی و تولید شرکت های منطقه داشته و به عنوان قلب حیات بخش فاز دوشرکت از آن یاد می شود.

در ابتدا با توجه به برآوردهای انجام شده، طرح ها و پروژه های شرکت در 3 فاز پیش بینی گردیده بود که هم اکنون فاز اول آن به طور کامل به بهره برداری رسیده و بخشی از پروژه های فاز دوم آن نیز در دست احداث می باشد و احداث یا افزایش ظرفیت های تولیدی واحد های دماوند بر اساس مصارف و نیاز شرکت های منطقه به یوتیلیتی و سرویس های جانبی در دستور کار قرار می گیرد.

واحد برق نیروگاه شرکت دماوند انرژی 

انرژی برق حساس ترین محصول مجتمع دماوند انرژی است و واحدهای نیروگاهی دماوند شامل بخش های تولید برق و بخار است که انرژی مورد نیاز واحدهای فرآیندی فاز دو پتروشیمی و واحدهای داخلی دماوند را تامین می کند.

واحد برق نیروگاه دماوند با ظرفیت اسمی 2000 مگاوات برق در ساعت طراحی و فاز اول آن در زمینی به وسعت ۱۷ هکتار با تولید برق و بخار مورد نیاز ۲۴ مجتمع پتروشیمیایی مستقر در فاز دوم منطقه انرژی اقتصادی پارس با ظرفیت نصب شده ۶۴۸ مگاوات و توان تامین ۵۴۰  مگاوات برق مورد نیاز مجتمع ها از طریق ۴ دستگاه توربین ژنراتور گازی فراهم گردیده و با سرمایه گذاری ۳۰۵ میلیون یورو و اشتغالی زایی برای ۳۳۱ نفر، به بهره برداری کامل رسیده است

واحد تولید بخار

واحد بخار دماوند شامل 5 بویلر اصلی که هریک به ظرفیت 330 تن در ساعت و 2 بویلرکمکی هر کدام به ظرفیت 120 تن در ساعت می باشد که در مجموع 1890 تن بخار در ساعت تولید می کند.

هم اکنون فاز اول این واحد با توان تولیدی 780 تن در ساعت، بخار مجتمع های شرکت مهر، مروارید، کاویان، مرجان، بوشهر، کیمیا پارس خاورمیانه، دنا، سبلان، آپادانا و در آینده نزدیک، پتروشیمی های صدف و هنگام را تامین می کند.

هم اکنون برق مورد نیاز مجتمع های مهر، مروارید،کاویان،انتخاب، تخت جمشید، پتروشیمی مرجان، بوشهر، مخازن سبز عسلویه و واحد های آبگیر و یونیت اول واحد تفکیک هوای فشرده را تامین نموده است. سرمایه گذاری مورد نیاز احداث کل نیروگاه برای ۱۲ واحد پیش بینی شده برابر یک میلیارد یورو می باشد.

پست 400 ولت دماوند از طریق خطوط انتقال برق و کلید خانه 400 کیلو ولت به شبکه سراسری کشوری متصل گردیده و بخشی از کمبود برق کشور را جبران کرده و نقش اساسی در پایداری شبکه برق کشور ایفا می کند.همچنین از طریق پست 132 کیلو ولت و خط انتقال توزیع برق دماوند به شرکت مبین انرژی خلیج فارس، واقع در فاز یک منطقه پارس، متصل شده و در مواقع بحران و با توجه به ظرفیت تولید شرکت، برق در اختیار مبین قرار می گیرد.