واحد آب و آبگیر شرکت دماوند انرژی عسلویه

پخش ویدئو
80000
متر مکعب در ساعت
خنک کننده ، آشامیدنی ، آب سرویس و آتش نشانی
1000000
متر مکعب
آب RO

واحد آب و آبگیر شرکت دماوند

استفاده از آب در تمامی صنایع امری رایج بوده و بدون حضور این ماده حیاتی انجام فعالیت های صنعتی غیر ممکن خواهد بود. از سوی دیگر نوع و مقدار مصرف آن با توجه به فرآیند تولید و سطح فناوری ها در هر واحد صنعتی متفاوت است. در شرکت دماوند انواع آب های صنعتی با توجه به نیاز و کاربرد آن ها تولید و به مصرف شرکت های همجوار می رساند.

واحد آبگیر شرکت دماوند انرژی 

واحد آبگیر: با ظرفیت ۸۰,۰۰۰ متر مکعب در ساعت ، وظیفه تامین خوراک واحد های شیرین سازی آب ،آب خنک کننده جبرانی مبدل های حرارتی برخی از مجتمع ها ،آب بهداشتی و آب سرویس و همچنین تامین آب آتش نشانی پشتیبان را بر عهده دارد .

 

واحد تولید آب های صنعتی

واحد تولید آب های صنعتی : آب دمین : برآورد ظرفیت مورد نیاز آب دمین معادل ۷۴,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. آب آشامیدنی : برآورد ظرفیت آب آشامیدنی معادل ۸,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. آب جبرانی خنک کننده : برآورد ظرفیت آب جبرانی خنک کننده معادل ۲۸۶,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. آب سرویس: بر آورد ظرفیت مورد نیاز آب سرویس معادل ۱۲,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. تصفیه کندانس برگشتی : ظرفیت تصفیه کندانس ۳۷,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد. ظرفیت تصفیه کندانس برگشتی از واحد های فاز ۲ معادل ۳۷,۰۰۰ متر مکعب در روز می باشد.

هم اکنون فاز اول آب و آبگیر شرکت دماوند روزانه 100 هزار مترمکعب آب خنک کننده، 25 هزار مترمکعب آب بدون املاح، 17 هزار مترمکعب آب کندانس برگشتی، 4 هزار مترمکعب آب آشامیدنی و 6 هزار مترمکعب آب سرویس برای مجتمع های فاز 2 تامین می کند.