واحد آفسایت شرکت دماوند انرژی عسلویه 

وظیفه انتقال و توزیع یوتیلیتی ، خوراک و محصولات مجتمع ها در منطقه فاز ۲ بر عهده دارد. همچنین کلیه زیر ساختها و فعالیت های زیر بنایی شامل پایپرک ها، گالری های کابل برق رسانی و خطوط انتقال و … برعهده داردو شامل واحدهای ذیل است: ایستگاه و شبکه توزیع گاز: با ظرفیت ۳,۲۰۰,۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت که فاز یک آن با ظرفیت ۱,۰۰۰,۰۰۰ نرمال متر مکعب در ساعت ایستگاه ذخیره و پمپاژ آب آتش نشانی (۴ ایستگاه) ایستگاه آتش نشانان (۲ ایستگاه) پست های توزیع برق ۲۳۰/۲۰ کیلو ولت (۵ ایستگاه) شبکه های ارتباطی ( گالری های برق رسانی ، پایپرک ها ، خطوط لوله ، پل ها ، جاده ها و…) پروژه های غیر صنعتی داخل و خارج از محدوده

دینفعان این واحد

درصد پیشرفت 90%

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print