واحد تصفیه پساب های صنعتی شرکت دماوند انرژی عسلویه 

واحد تصفیه پساب های صنعتی : این واحد وظیفه تصفیه کلیه پساب های صنعتی طرح های فاز ۲ (COC/POC/SN) را دارد . احداث واحد ۱۳۰ متر مکعبی تصفیه پساب در حال انجام است.توسعه این واحد تا ظرفیت کامل در برنامه آتی پتروشیمی دماوند دیده شده است. احداث واحد زباله سوز پس از تکمیل فاز اول واحد پساب برنامه ریزی و اجرا خواهد گردید.

درصد پیشرفت 90%

اشتراک گذاری

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Print