فرمانده حادثه-سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اظطراری

فرمانده حادثه و سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی منصوب شدند

با حکم مدیرعامل؛فرمانده حادثه و سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی عسلویه منصوب شدند به گزارش روابط عمومی دماوند، دکتر محمدرضا مهرافشان مدیرعامل، در احکامی جداگانه فرمانده حادثه و سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی عسلویه را منصوب کرد. مهندس سعید چهرازی سرپرست مجتمع دماوند انرژی، [...]

بیشتر بخوانید
سرپرست جدید مجتمع دماوند انرژی

سرپرست جدید مجتمع دماوند انرژی منصوب شد + تصویر حکم

با حکم مدیرعامل؛ سرپرست جدید مجتمع دماوند انرژی منصوب شد + تصویر حکم به گزارش روابط عمومی دماوند، با حکم دکتر محمدرضا مهرافشان مدیرعامل شرکت، سرپرست جدید مجتمع دماوند انرژی عسلویه منصوب شد. در این حکم مهندس سعید چهرازی به عنوان سرپرست مجتمع دماوند انرژی انتخاب و از زحمات مهندس [...]

بیشتر بخوانید