لاک پشت پوزه عقابی

نجات و رهاسازی لاک پشت پوزه عقابی گرفتار در حوضچه آبگیر

به گزارش روابط عمومی: یک قطعه لاک پشت پوزه عقابی گرفتار شده در حوضچه آبگیر شرکت دماوند انرژی، پس از انجام عملیات امداد و نجات توسط همکاران ایمنی و محیط زیست مجتمع دماوند با بررسی وضعیت لاک پشت و اطمینان از سلامت آن در ساحل روستای شیرینو با حضور مهمانان [...]

بیشتر بخوانید