آخرین اخبار

اخد گواهینامه ایزو 9004 توسط شرکت دماوند انرژی عسلویه

به گزارش روابط عمومی، شرکت دماوند انرژی عسلویه پس از ارزیابی های صورت گرفته، موفق به کسب گواهینامه ایزو 9004 شد.
این ارزیابی توسط کمیته ارزشیابی برندملی و فراملی انجام گرفته و شرکت دماوند گواهینامه مدیریت کیفیت را اخد کرد.
ایزو 9004:2018 با در نظر گرفتن کیفیت یک سازمان، دستورالعمل هایی را برای موفقیت ارائه می دهد، که به عنوان درجه ای تعریف می کند که ویژگی های سازمان نیازها و انتظارات مشتریان و سایر طرف های ذینفع را برآورده می کند.
این گواهینامه به بهبود عملکرد کلی سازمان پرداخته و شامل برنامه ریزی یا طرح ریزی، اجرا، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و بهبود یک سیستم مدیریت موثر و کارآمد است.

گفتنی است شرکت دماوند که در ارزیابی های سال قبل، موفق به کسب تندیس 5 ستاره برندملی و فراملی شده بود.

اشتراک گذاری

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است