آخرین اخبار

انتخاب آقای مهندس سمیعی بعنوان مدیر توسعه گرا در صنعت پتروشیمی ایران

مهندس سمیعی بعنوان مدیر توسعه گرا

 انتخاب آقای مهندس سمیعی بعنوان مدیر توسعه گرا صنعت پتروشیمی ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت دماوند ؛ در این رویداد بزرگ که با حضور مدیران عامل شرکت های پتروشیمی و هلدینگ های حوزه پتروشیمی برگزار گردید ، باارزیابی عملکرد مدیران عامل شرکتها در یکسال گذشته در حوزه های مختلف تولید نفرات برتر انتخاب و به ایشان تندیس زرین اهداء گردید در این رویداد آقای مهندس سمیعی بعنوان مدیر توسعه گرا صنعت پتروشیمی ایران انتخاب و با توجه به اقدامات ارزشمند ایشان تندیس  این حوزه به ایشان اهداء گردید.

همچنین در چهارمین رویداد برترین های نفت در سال گذشته ، تندیس حامی تولید و ساخت داخل (ایرانی ساز) به ایشان اهدا گردیده بود.

اشتراک گذاری

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است