آخرین اخبار

فرمانده حادثه و سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی منصوب شدند

فرمانده حادثه-سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اظطراری

با حکم مدیرعامل؛فرمانده حادثه و سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی عسلویه منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی دماوند، دکتر محمدرضا مهرافشان مدیرعامل، در احکامی جداگانه فرمانده حادثه و سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی عسلویه را منصوب کرد.

مهندس سعید چهرازی سرپرست مجتمع دماوند انرژی، به عنوان فرمانده حادثه شرکت دماوند و علی چراغی رییس روابط عمومی دماوند انرژی نیز به عنوان سخنگوی سیستم مدیریت شرایط اضطراری شرکت دماوند انرژی عسلویه را منصوب شدند.

اشتراک گذاری

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است